VIRSIVISAN SÄÄNNÖT 2018-2019

1 § VIRSIVISAN TARKOITUS

Virsivisalla halutaan innostaa koululaisia virsien laulamiseen ja suomalaisen virsiperinteen monipuoliseen tuntemiseen. Kouluille Virsivisa tarjoaa erilaisia lähestymistapoja käyttää virttä uskontotunnin oppiaineksena. Virsivisa on myös apuväline koulu ja kirkko -yhteistyössä.

 

2 § VIRSIVISAN JÄRJESTÄJÄT

Virsivisan järjestää Nuori kirkko ry yhteistyökumppaninaan kirkkohallitus. Virsivisan toteutusvaiheessa ovat mukana koulut, seurakunnat ja hiippakunnat. Opetushallitus on mukana hankkeessa asiantuntijana.

Virsivisan järjestäjillä on oikeus kuvata, radioida, televisioida ja äänittää visan eri vaiheita ja käyttää niitä visan viestinnässä koulujen kuvauslupamenettelyjen mukaisesti.

Nuori kirkko ry:llä ohjausryhmineen on oikeus perusteltuihin sääntömuutoksiin/sääntötarkennuksiin.

 

3 § VIRSIVISAAN OSALLISTUMINEN

Virsivisaan voivat osallistua peruskoulun kolmansien ja neljänsien luokkien oppilaat luokkana tai uskonnon opetusryhmänä. Osallistuva ryhmä voi olla myös koulun kerhoryhmä tms.

Varsinaista visavaihetta varten muodostetaan vapaaehtoisista osallistujista kolmen hengen joukkueita. Kahden jäsenen on oltava samat visan kaikissa vaiheissa (jos joukkue etenee visassa).

Kouluvisaan voi muodostaa useita joukkueita osallistuvasta luokasta/ryhmästä.

Virsivisaan voi osallistua myös ilman varsinaisia visavaiheita. Tällöin vain lauletaan ensimmäiset 20 virttä läpi (koulu- ja paikallisvisan virret).

 Oppilaiden huoltajia on hyvä informoida tähän hankkeeseen osallistumisesta.

4 § VIRSIVISAAN ILMOITTAUTUMINEN

Virsivisan ilmoittautumisaika on 3.9.–30.11.2018.

Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä ilmoittautumislomake verkko-osoitteessa www.virsivisa.fi.

 

5 § VIRSIVISAN ETENEMINEN

Syyslukukausi 2018 

*3.9.–30.11.2018 Virsivisaan ilmoittautuminen.

-Virsien opettelu aloitetaan koulussa. Virsiin tutustutaan osallistuvan luokan/ryhmän kanssa. Kolmen hengen visailujoukkueet voidaan muodostaa mukaan haluavista lapsista syksyn aikana tai vasta tammikuussa.

 

Kevätlukukausi 2019

Viikko 5:

KOULUVISA, jossa valitaan koulua edustava joukkue paikallisvisaan.


Viikko 7:

PAIKALLISVISA (järjestetään seurakunnittain), jossa valitaan seurakuntaa edustava joukkue aluevisaan.

Kappeli/alueseurakunnat voivat halutessaan osallistua visaan itsenäisesti.


Viikko 13:

ALUEVISA (järjestetään hiippakunnittain), jossa valitaan hiippakuntaa edustava joukkue finaaliin.
Hiippakunta voi halutessaan järjestää visan kahdessa eri paikassa.


17.5. FINAALI:

Virsivisan finaali järjestetään 17.5. Jyväskylässä Kirkkopäivien yhteydessä.

 

6 § VIRSIVISAN JÄRJESTÄMINEN

Valtakunnallinen Virsivisa-työryhmä vastaa visan yleisestä suunnittelusta, koordinoinnista ja visan eri vaiheiden tehtävistä. Virsivisan tehtävät liittyvät mukaan valittuihin virsiin.

Koulu- ja paikallisvaiheessa visassa on 20 virttä.  Aluevaiheeseen tulee viisi virttä lisää (yht. 25) ja finaaliin vielä viisi (yht. 30). Laulamisen lisäksi visassa tarvitaan valittujen virsien monipuolista tuntemista sekä virsikirjan käytön osaamista. Tehtävät liittyvät mm. virren sisältöön ja mittaavat erilaista nokkeluutta.

Visan eri vaiheiden toteuttamiseen tarvitaan paikalliset yhdyshenkilöt:


Kouluvisan yhdyshenkilö:

·         on opettaja tai seurakunnan työntekijä

·         ilmoittaa Nuori kirkko ry:lle kaikki koulusta Virsivisaan osallistuvat

          ryhmät (myös pelkkään virsien laulamiseen osallistuvat ryhmät, 

          jotka eivät jatka visavaiheeseen) 

·         järjestää kouluvisan

·         vastaanottaa tehtävät ja muun materiaalin Nuori kirkko ry:stä

·         kutsuu tuomariston

·         ilmoittaa tarvittaessa tulokset seurakunnan yhdyshenkilölle

 

Paikallisvisan (seurakunnittain) yhdyshenkilö:

·         on seurakunnan työntekijä

·         järjestää paikallisvisan

·         vastaanottaa tehtävät ja muun materiaalin Nuori kirkko ry:stä

·         kutsuu tuomariston

·         ilmoittaa tulokset Nuori kirkko ry:een

 

Aluevisan (hiippakunnittain) yhdyshenkilö:

·         on hiippakunnan tuomiokapitulin työntekijä tai vastaava

·         järjestää aluevisan

·         vastaanottaa tehtävät ja muun materiaalin Nuori kirkko ry:stä

·         kutsuu tuomariston

·         ilmoittaa tulokset Nuori kirkko ry:een

 

Finaalin järjestämisestä ja finaalin tuomariston valinnasta vastaa valtakunnallinen Virsivisa -työryhmä. Paikallinen tuomaristo ratkaisee mahdolliset epäselvyydet kunkin vaiheen yhteydessä.

 

7 § VIRSIVISAN PALKINNOT

Kouluvisan ja paikallisvisan järjestäjät päättävät näiden visojen palkinnot.

Aluevisan palkinnoista vastaa järjestävä hiippakunta.

Aluevisan eli hiippakuntavaiheen palkinnot 2019:

1.sija 150€, 2. sija 100€, 3. sija 75€

Finaalin palkinnoista valtakunnalliset järjestäjät. Finaalissa jaetaan rahapalkintoja: 1. Sija 500€, 2. Sija 250€, 3.sija 200 €. Finaalissa voidaan jakaa myös erilaisia kunniamainintoja. Visan voittajat saavat kiertopalkintona Koistisen Wing 5 -kanteleen.

Palkinnot on tarkoitettu koko luokalle. 


Verkkosivuilta voi tulostaa ja jakaa osallistujille:

-virsivisadiplomin kaikille 20 virttä läpilaulaneille

-kouluvisa -kunniakirjan

-paikallisvisa -kunniakirjan


Tulosta sivu