Harjoittele visatehtäviä!

Tässä muutamia vinkkejä ja ohjeita virsien harjoitteluun. Metodeina käytetään varsinaisiin visatehtäviin mallintavia juttuja!

1. Laulakaa virsiä! 

·Tehkää virsien numerolaput ja arpokaa virsiä vaikka vuorotellen oppilaiden pipoista.

· Laittakaa numerolaput karkkilootaan ja arpokaa niin pitkään, kunnes kaikki karkit syöty eli virret laulettu.

 

2. Kuunnelkaa virsiä!

· Tunnistakaa melodioita esimerkiksi verkkosivujen äänitteiden kanssa. Laittakaa äänite soimaan. Kuka arvaa alkusoiton perusteella mistä virrestä on kyse?

· Opettaja/kanttori/soittotaitoinen oppilas/joku muu soittaa virttä pianolla, nokkahuilulla tai muulla soittimella. Oppilaiden on keksittävä mikä virsivisan virsi on kyseessä.

 

3. Jatkakaa virttä!

· Opettaja/kanttori/muu työntekijä/oppilas/oppilasryhmä  laulaa virren ensimmäisen säkeen. Muiden tehtävänä on jatkaa virttä eteenpäin. Esimerkiksi:  esilaulaja aloittaa: Lensi maahan enkeli  ja muiden pitäisi jatkaa: Joutuisampi tuulta

 

4. Tutkikaa virsikirjaa!

· Mistä löytyvät virren sanoittaja, säveltäjä, suomentaja?

· Millä muulla sävelmällä virren voi laulaa?

· Mihin osastoon virsi kuluu?

 

tussit

5. Luovan tehtävän harjoitus!

Piirretään virttä:

· Yksi piirtää virttä, muut arvaavat. Piirtämisen voi toteuttaa liitutaulun, fläppitaulun ja piirtoheittimen kanssa , ja kaikilla niillä teknisillä apuvälineillä joita luokassa on.

· Piirtämistä voi harjoitella myös pienissä ryhmissä pelkällä paperilla ja kynällä. Tärkeää on, että nähdään mitä piirtäjä piirtää jotta pystytään arvaamaan mitä virttä kuva esittää.

 

Näytellään/esitetään virttä:

· Yksi esittää virttä sanattomasti; elekielellä, liikkeillä, pantomiimina. Muut arvaavat mistä virrestä kyse. Tätä voi harjoitella myös pareittain: kaksi oppilasta esittää, muut arvaavat.

· Opettaja, kanttori, nuorisotyöntekijä voi aluksi toimia myös esittäjänä ja pistää itsensä ns. likoon!


Tulosta sivu