PÄIVÄNAVAUKSIA 


Tältä sivulta löytyy virsiin liittyviä päivänavauksia. 

Useimpien päivänavausten sisältö kuuluu kouluissa 2. tai 3. koriin eli niiden sisältö kuuluu uskonnon opetussuunnitelman mukaisesti perinteisiin juhliin ja uskonnollisiin tilaisuuksiin. 

Osaan virsistä löytyvät myös sanat seinälle heijastettavina diaesityksinä (pdf).

Marakassit
Tulosta sivu