sivupalkki


VIRSIIN VOI TUTUSTUA MONELLA TAVALLA:


Toiminnallisia tehtäviä virsiin löydät virsipuuhaa-otsikon toimintavinkkien alta.Viikon virsi-otsikoiden alta löydät äänitteet, PowerPoint-esitykset virsien sanoista ja valmiita toimintaideoita virsiin.Virsivisan Kouluvisa viikolla 5

Kouluvisatehtävät on lähetetty perjantaina 18.1. niihin sähköpostiosoitteisiin, jotka ilmoittautumisvaiheessa on järjestäjille ilmoitettu.

mari.torri-tuominen@nuorikirkko.fi
auttaa mielellään, jos on pulmia!

Varsinainen visa pidetään viikolla 5 silloin kun kouluille parhaiten sopii.Iloista talven kulkua!


Tervetuloa Virsivisaan!

Virsivisan yhdeksäs kausi on alkanut.

Luvassa on virsikirjan selailua ja availua, ihmettelyä ja innostumista, laulua ja musisointia.

Kolmas- ja neljäsluokkalaisille suunnattu hanke tarjoaa mahdollisuuden niveltää virttä mukaan koulun opetussunnitelman puitteissa erityisesti uskonnon oppitunteihin. Virsivisassa virsi kurkkii nimenomaan koulu ja kirkko –yhteistyön ykköskorista yleissivistävänä opetuksena.

Virren monipuolisuus musiikkina ja erilaisina teksteinä antaa mahdollisuuksia moneen. Monen virsivisaosallistujakoululaisen palaute virsistä on: “Ne ovat niin kauniita".

Kauniita ja hartaita. Näitä adjektiiveja liitetään useasti virteen. Virsi voi olla myös menevä, iloinen, komea, hidas, surullinen, toiveikas. Virsivisan verkkosivuilla olevilla äänitteillä virttä on sovitetaan monenlaiseksi musiikilliseltakin tunnelmaltaan.

Tällä kaudella nostamme teemana esiin rauhan. Lähdemme siitä ajatuksesta liikkeelle, että kaikki voivat olla rauhantekijöinä. Lapsilla on oikeus sisäiseen ja ulkoiseen rauhaan, lähellä ja kaukana. Koulurauha on jo tuttu käsite. Rauha voi liikkua tästä monelle tasolle: ruokarauhasta työrauhaan, lapsen kasvurauhaan.

Rauha on vuorovaikutusta ja toisiemme kunnioittamista. Virsikirjan lisävihkon virressä 955 Rauhaa, ystäväni rauhaa levitetään ja jaetaan konkreettisesti tukiviittomin ympärillemme: 

Rauhaa, ystäväni, sinulle toivotan!

Virsivisaterveisin, 

Mari Torri-Tuominen

maapallo lapsia


Rauhaa, ystäväni!

Kauniista lisävihkon virrestä numero 955 Rauhaa, ystäväni on tehty kaunis video!

Siitä voit oppia virren tukiviittomat, jotka on piirroskuvina esitelty virsikirjassa.

Virren opetteluun vinkkejä:
-Opetelkaa ensin pelkät viittomat puhumalla auttaen. Tukiviittomathan ovat hyvin kuvaavia: rauhaa aivan kuin levitetään maan päälle, käsistä kiinni pitäminen tuntuukin jo ystäväviittomalta (voitte myös lisätä siihen mukaan piirroskuvissa näytetyn "minun" -eli kosketetaan kädellä itseä), ja sinulle toivotan lähtee liikkeelle meistä, kohti toista ihmistä.
-Tehkää sitten viittomat puheen kanssa; pikkuhiljaa kohti virren rytmiä mennen.
- Voitte tehdä myös pelkät viittomat, ilman puhetta, mutta kuitenkin rytmissä. Video voi olla tässä apua.
-Kuunnelkaa videota ja lähtekää lauluun mukaan. Osa porukasta  voi viittoa ja osa laulaa.
Virret ja koulu

SAA LAULAA VIRSIÄ

Opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa koulujen työtä ja liittää sen muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. 

Uskonnon opetus pyrkii antamaan laajan uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen sekä edistämään uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä. Opetuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.

Virsi voi olla osa kaikkea sisällöllistä liittyen kirkkovuoteen, Raamatun keskeisiin kertomuksiin, sakramentteihin, elämänkaaren kulkuun, tapakulttuureihin ja kulttuuriperinnön eläväksi tekemiseen

(Lähde PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET; Määräykset ja ohjeet 2014/96/Opetushallitus)

Virsivisa on yksi kouluille suunnattu hanke, johon osallistumisesta on hyvä viestiä huoltajille sekä pyytää heidän suostumuksensa. Varsinaisten visailujoukkueiden muodostaminen oppilaiden keskuudesta tehdään yhdessä oppilaiden kanssa ja on heille vapaaehtoista.


Virsivisan järjestää

Nuori kirkko ry yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa. 

Opetushallitus on mukana asiantuntijana.