Virsiin voi tutustua monella tavalla:

Toiminnallisia tehtäviä virsiin löydät virsipuuhaa-otsikon toimintavinkkien alta

Improvisaatioharjoitteita  löydät virsipuuhaa-otsikon toimintavinkkien alta

Viikon virsi-otsikoiden alta löydät valmiita päivänavauksia ja toimintaideoita virsiin

Reformaatio ja virret sisältää ajankohtaista tietoa ja tekemistä


Virsivisassa mukana lähes 4000 koululaista 


Virsivisakaudelle 2016-2017 on ilmoittautunut ryhmiä ympäri Suomea ja koululaisia onkin mukana lähes 4000.

Ensimmäinen varsinainen visailuvaihe, kouluvisa, järjestetään viikolla 5. 

Virsiin voi tutustua monella tavalla. Kurkkaa vinkkejä vaikkapa Viikon virsi-sivuilta tai Virsipuuhaa-otsikon alapuolelta.


Virsivisan 2016-2017 virret 


Tutustu ensimmäisen vaiheen virsilistaan tästä.

Visa etenee seuraavasti: 

  • Ilmoittautuminen 1.9.–30.11.2016 
  • Kouluvisa viikko 5/2017  
  • Paikallisvisa (seurakunnittain) viikko 7/2017
  • Aluevisa (hiippakunnittain) viikko 12/2017
  • Finaali 4.5.2017 Tampereella


Lue lisää.
IMG_4702


Virsivisa ja koulu

SAA LAULAA VIRSIÄ

Opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa koulujen työtä ja liittää sen muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. 

Uskonnon opetus pyrkii antamaan laajan uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen sekä edistämään uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä. Opetuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.

Vuosiluokilla 3–6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon perustietoja: perehdytään pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin, keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.

Ev.lut. uskonnon opetuksessa perehdytään mm. Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon uudistajina, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Samoin tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa. Tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista syvennetään.

Myös elokuussa 2016 käyttöön otettavan uuden opetussuunnitelman mukaan virret ja muu hengellinen musiikki ovat osa tätä kaikkea.

(Lähde PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET; Määräykset ja ohjeet 2014/96/Opetushallitus)Virsivisa-yhteistyö jatkuu kaudella 2016–2017

Ilmoittautuminen 3.- ja 4.-luokkalaisten seuraavaan Virsivisaan käynnistyy syyskuussa 2016. Oman lisänsä keväällä 2017 käytäviin visailuvaiheisiin tuo niiden osuminen reformaation merkkivuoteen.

Virsivisa on kouluille tarjottu mahdollisuus tutustua koululaisia innostavalla tavalla – opetussuunnitelmaankin sisältyviin – virsiin sekä uskontotunnin oppiaineksena että osana suomalaista ja myös maailmanlaajaa kulttuuriperintöä. Varsinaisissa visavaiheissa kisaa kolmihenkinen joukkue, joka edustaa yhdessä sovitusti joko koko luokkaa tai esimerkiksi uskonnon opetusryhmää, joka on voinut tutustua virsikirjoon myös yhteisesti.

Virsivisan järjestää Seurakuntien Lapsityön Keskus ja yhteistyökumppaneina jatkavat kirkkohallitus, Opetushallitus sekä Poikien ja tyttöjen keskus.

Kauden 2016–2017 visaan tulevat virret julkaistaan viimeistään syyskuussa 2016.

 


Virsivisan järjestää

Seurakuntien Lapsityön Keskus yhteistyössä  PTK - poikien ja tyttöjen keskuksen ja kirkkohallituksen kanssa. Opetushallitus on mukana asiantuntijana.